Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel | Persberichten
Persberichten
Hakrinbank keert interimdividend uit.
1 februari 2007


De directie van de Hakrinbank heeft na goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten tot uitkering van interimdividend over het boekjaar 2006.
Het interimdividend bedraagt SRD.1,40 per aandeel van nominaal SRD.0,15 en zal geheel in kontanten worden uitgekeerd.
Dit dividend ligt hoger dan in 2005 omdat de winstverwachting voor het boekjaar 2006 hoger ligt. Betaalbaarstelling vindt vanaf 27 oktober plaats.
Inmiddels zijn de gecontroleerde halfjaarscijfers opgemaakt. Deze laten een bevredigende ontwikkeling zien. Het balanstotaal steeg met bijna 50 miljoen ofwel 10,4% tot ca. SRD.521 miljoen. De kredietverlening steeg met SRD.36 miljoen ofwel ca. 16% hetgeen boven de projectie van het lopend jaar ligt. De kwaliteit van de kredietportefeuille bleeft op een goed peil. In het 1e halfjaar vertoonde de efficiency ratio een verbetering van 59% naar 56% en de verwachting is dat deze in het 2e kwartaal iets verder zal verbeteren.
In de eerste 6 maanden van het lopend boekjaar heeft de Hakrinbank een geconsolideerde nettowinst vr belastingen gerealiseerd van SRD.8,1 miljoen hetgeen in lijn is met het budget. Over het gehele jaar 2005 bedroeg dit cijfer SRD.13,2 miljoen.
De directie van de Hakrinbank verwacht over geheel 2006 een nettowinst vr belastingen die duidelijk gunstiger zal uitvallen dan die over het jaar 2005. De ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2006 waren bevredigend en ondersteunen bovenaangehaalde verwachting. In het jaar 2006 werden marktverzadigingsverschijnselen voor wat betreft het consumentkrediet zichtbaar, waardoor onze dochteronderneming de Nationale Trust en Financieringsmaatschappij, niet al haar budgettaire doelstellingen zal realiseren.
De algemeen directeur van de Hakrinbank, drs. Jim Bousaid, is tevreden met de totnutoe in 2006 geboekte resultaten, die mede te danken zijn aan de stabiele macro-economische omgeving en de aangescherpte corporate governance. De groeipercentages werden gerealiseerd in een markt die gekenmerkt wordt door toenemende concurrentie.
De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn vanwege de evenwichtige macro-economische omgeving en voortgaande investeringen nog steeds goed te noemen.
 


Paramaribo, 30 oktober 2006


Directie Hakrinbank N.V.
Drs. J.D. Bousaid,
Algemeen Directeur
    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief