Home   |   Over Hakrinbank   |   Klantenservice   |   Contact   |   Sitemap   |   Disclaimer     
Home | Actueel
Actueel
Lees hier alle actuele informatie van de Hakrinbank.Halfjaarcijfers 2017 van de Hakrinbank N.V. uitgekomen
31 augustus 2017

Interim-dividenduitkering van SRD 6,00 per aandeel van nominaal SRD 0,15.

De Hakrinbank heeft heden haar halfjaarrapport 2017 uitgebracht. Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2017, de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2017 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe accountant, die hieromtrent een beoordelingsverklaring heeft afgegeven.
De presentatie van dit verslag past in het streven van de Hakrinbank naar waarborging van een transparante bedrijfsvoering en regelmatige informatieverstrekking aan de samenleving en de stakeholders van de bank over de ontwikkelingen binnen haar bedrijf.

Het rapport bevat actuele informatie over de Surinaamse economie en het verloop van zaken binnen de Hakrinbank en haar dochterondernemingen de Nationale Trust- en Financieringsmij. N.V. en Hakrinbank Real Estate N.V.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar 2017 met 4,2% tot SRD 3,51 miljard. De geconsolideerde kredietverlening steeg met slechts 2% tot SRD 1.484,2 miljoen, mogelijkerwijs als gevolg van het gedaalde consumenten- en producentenvertrouwen en de voortdurende recessie, die vooral het Midden en Klein Bedrijf (MKB) treft.

De geconsolideerde winst vr belastingen bedroeg SRD 29,2 miljoen, een stijging van 17,2% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2016. De toename werd veroorzaakt door de gestegen interestmarge en verdiende provisies, alsook een beheerste kostenontwikkeling.

Onze dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij N.V., presteerde gemiddeld genomen boven verwachting. Het balanstotaal bleef vrijwel gelijk op circa SRD 264 miljoen, terwijl de winst vr belasting steeg met ruim 41% tot SRD 4,6 miljoen.

Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2017 en rekening houdende met de ontwikkeling van onze BIS solvabiliteitsratio, heeft de Raad van Commissarissen op voorstel van de directie besloten interim-dividend van SRD 6,00 per aandeel van nominaal SRD 0,15 uit te keren. Dit interim-dividend is 66,7% meer dan dat van vorig jaar en betaalbaarstelling vindt vanaf maandag 11 september a.s. plaats.

De koers van het aandeel Hakrinbank N.V. op de Surinaamse Effectenbeurs bleef in het eerste halfjaar 2017 onveranderd op SRD 408,--. Bij de beoordeling van de prijsontwikkeling dient rekening gehouden te worden met de uitkering van stockdividend per medio 2017 als slotdividend over het boekjaar 2016.

Aan het begin van het jaar is er intensief overleg geweest tussen de directie en de minister van Financin als vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder, de Staat Suriname, over de afbouw van zijn aandelenbelang in de Hakrinbank N.V. Dit overleg resulteerde in een brief van 26 januari 2017. Daarin gaf de minister aan dat de Staat Suriname positief staat tegenover afbouw van zijn participatie in het geplaatst aandelenkapitaal van 51% tot het in de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011 vastgestelde maximum van 20% per natuurlijke- of rechtspersoon.

De algemeen directeur van de Hakrinbank, drs. Jim Bousaid, is gezien de macro-economische omgeving tevreden met de tot nu toe in 2017 geboekte bedrijfsresultaten, die gemiddeld genomen boven de begrote doelstellingen van het jaarplan zijn uitgekomen.

Klik hier voor het halfjaarrapport 2017 welke is verluchtigd met enkele fotos van de viering van het 35-jarig jubileum van de filialen Tamanredjo en Latour.

Paramaribo, 30 augustus 2017

DIRECTIE HAKRINBANK N.V.

Drs. J.D. Bousaid, algemeen directeur


    Bekijk recente artikelen
    Bekijk archief